• Bị khai trừ

  BỊ KHAI TRỪ

  [Niệm khúc Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

   

  Về quê mà bị khai trừ

  Người quen ghét bỏ, người nhà chẳng ưa

  Vừa buồn vừa khổ có thừa

  Chúa còn bị vậy từ xa xưa rồi!

 • Bị khai trừ

  BỊ KHAI TRỪ

  [Niệm khúc Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

   

  Về quê mà bị khai trừ

  Người quen ghét bỏ, người nhà chẳng ưa

  Vừa buồn vừa khổ có thừa

  Chúa còn bị vậy từ xa xưa rồi!

 • Thumbnail

  Dấu phàm nhân

  DẤU PHÀM NHÂN

  [Niệm khúc Kn 5:8-11]

   

  Kiêu căng tự mãn ích gì?

  Giàu sang hợm hĩnh được chi, hỡi người?

  Như chim bay lượn giữa trời

  Nhưng cứ tìm hoài chẳng thấy đường bay

  Đập đôi cánh nhẹ theo ngày

 • Thumbnail

  Dấu phàm nhân

  DẤU PHÀM NHÂN

  [Niệm khúc Kn 5:8-11]

   

  Kiêu căng tự mãn ích gì?

  Giàu sang hợm hĩnh được chi, hỡi người?

  Như chim bay lượn giữa trời

  Nhưng cứ tìm hoài chẳng thấy đường bay

  Đập đôi cánh nhẹ theo ngày

 • Thumbnail

  Được thương

  “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” (Dt 12:6)

   

  Được thương không phải được chiều

  Thương yêu – chiều chuộng, khác nhiều lắm thôi!

  Thương yêu mà cứ khen hoài

  Chỉ là ảo giác khiến người hóa hư

 • Thumbnail

  Được thương

  “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” (Dt 12:6)

   

  Được thương không phải được chiều

  Thương yêu – chiều chuộng, khác nhiều lắm thôi!

  Thương yêu mà cứ khen hoài

  Chỉ là ảo giác khiến người hóa hư