Bị khai trừ

  • T7, 07/07/2018 - 03:47
  • admin

BỊ KHAI TRỪ

[Niệm khúc Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

 

Về quê mà bị khai trừ

Người quen ghét bỏ, người nhà chẳng ưa

Vừa buồn vừa khổ có thừa

Chúa còn bị vậy từ xa xưa rồi!

Người đời vẫn vậy mà thôi

Vốn là bản tính chẳng dời được đâu!

Người ta có tính tự kiêu

Chẳng bao giờ muốn ai cao hơn mình

Thấy ai ngu dốt thì khinh

Ghét ai học giỏi, thông minh, có tài

Nhìn ai cũng thấy cái gai

Cố tìm cách triệt hạ ngay tức thì

Chỉ vì lý luận quanh co

Nên xa cách Chúa, khinh chê mọi người (*)

Chúa còn bị trách chê hoài

Phàm nhân chẳng thoát ra ngoài luật đâu

Nghĩa là cũng bị chê nhiều

Mặc dù làm được những điều rất hay

 

TRẦM THIÊN THU

Đêm 4-7-2018

(*) Kn 1:3a – “Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa”.