Chuỗi đời

  • T6, 15/12/2017 - 00:31
  • admin

† CHUỖI ĐỜI

 

Chuỗi đời: Đất – Cát – Bụi – Tro

Dần dần từ to đến nhỏ

Kiếp người không không, có có

Mọi thứ có đều hóa không

 

Chuỗi đời: Nam – Nữ, Hèn – Sang

Sinh ra hai bàn tay trắng

Trắng tay khi nằm im lặng

Vậy mà sao vẫn khinh nhau?

 

Chúng con nhiễm uế quá nhiều

Việc lành chỉ như áo bẩn

Bao tội ác chúng con phạm

Như gió cuốn chúng con đi (*)

 

Sấp mình lạy Chúa Giêsu

Xin Ngài đại xá đặc biệt

Cứu các hồn nơi Luyện Ngục

Và tha thứ tội chúng con

 

TRẦM THIÊN THU

Cuối Tháng Cầu Hồn – 2017

 

(*) Is 64:5 – “Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.”.