Đặc ân

  • T2, 11/09/2017 - 13:00
  • admin

“Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy! Hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa!” (Tv 144:15).

Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20-1-1997, TT Bill Clinton nói:

“Mong sao các thế hệ mà chúng ta không biết mặt, không biết tên, sẽ nói về chúng ta ở đây rằng chúng ta đã dẫn đưa mảnh đất thân yêu của chúng ta vào một kỷ nguyên mới với Giấc Mơ Hoa Kỳ còn sống động đối với con cháu của chúng ta; với Lời Hứa Hoa Kỳ về sự đoàn kết hoàn hảo hơn trở nên sự thật đối với mọi con người trong đất nước; với Ngọn Lửa Tự Do Sáng Chói của Hoa Kỳ lan tỏa khắp thế giới.

“Từ độ cao của nơi này và từ đỉnh cao của thế kỷ này, chúng ta hãy tiến tới. Nguyện xin Thiên Chúa củng cố đôi tay của chúng ta để thực hiện điều tốt lành và luôn chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta”.

Dù đảng phái chính trị nào nắm quyền ở Tòa Bạch Ốc hoặc Quốc Hội, họ vẫn luôn nhận thức rằng Thiên Chúa của Hoa Kỳ là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của Cựu Ước và Tân Ước, Thiên Chúa là Đấng đã sai Con Một Ngài chịu chết vì chúng ta. Chúng ta là di sản phong phú của sự tự do, của lời hứa và niềm hy vọng – các đặc tính chủ yếu của Kitô giáo. Đức tin này được cấu tạo trong DNA của chúng ta là một quốc gia, nền tảng của chúng ta.

Hãy tạ ơn Chúa về đất nước của chúng ta. Hãy cầu nguyện để trở thành người quản lý tốt những gì đã được Thiên Chúa trao ban, vì đó là đặc ân của chúng ta.

Lạy Đấng là Ánh Sáng của thế giới, xin tạ ơn Ngài về quyền ưu tiên được là thành viên trong một quốc gia chân nhận Ngài là Thiên Chúa. Xin đặt vị trí của chúng con trong lịch sử của đất nước hôm nay và ngày mai.

TRẦM THIÊN THU

(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)