Cám ơn bạn đã chia sẽ nội dung Vatican xuất bản tài liệu Magnum Principium cho phép các hội đồng giám mục điều chỉnh nhiều hơn các bản dịch phụng vụ trên Mạng lưới cầu nguyện - thanhlinh.net.
Enter the email address of the recipient.