Thiên Chúa không sở hữu đường lối của trần thế

  • T2, 11/09/2017 - 13:13
  • admin

THƠ TIN MỪNG :

THIÊN CHÚA KHÔNG SỞ HỮU ĐƯỜNG LỐI CỦA TRẦN THẾ

 

Đường lối trần thế hư không

Thiên Chúa từ  khước “con đường” trần gian

Thánh giá “Con Đường “ Thiên Đàng

Hành trình Cứu Chuộc, Người mang vào đời

Thiên Đàng “ lộ trình” hẳn hoi

Tiến về quê Trời mới thật bình an

Người đã từng nói rõ ràng:

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình.

Vác lấy Thập giá theo Ta”

Thập giá chính là : Thiên Đàng

Bởi đường khổ nạn là đường : “vinh quang”

Vì ta có Chúa đồng hành

Có Người cùng khổ, có “Bạn Tình “ yêu thương

Có Người là Chúa Thiên Đường

Chính “Đường Thập giá” ta thường than van

Chính là chìa khóa : Thiên Đàng

Lộ trình duy nhất về nơi quê Trời

Thập giá nặng lắm “chẳng chơi ”

Nhưng, “sống từ bỏ” sẽ thời nhẹ tênh

Đường đời nặng gánh chênh vênh

Đường về Thiên Quốc nhẹ tênh vì tình

Tình GIÊSU, Tình muôn thuở !

Vì người không muốn sở hữu trần gian

Tình GIÊSU, Tình Thiên Đàng !

Nới đó duy nhất “đeo mang” ta về

Thiên Đàng “chính lộ” chẳng chê

Thập giá ta vác sẽ về Nước Cha

Nước Cha thật là bao la !

Chính là: “ Tình Chúa ” đậm đà chẳng sai ./.

 

31/08/2017

P.Trần Đình Phan Tiến