Trên thiên đàng có đeo khẩu trang không?

  • T4, 27/01/2021 - 13:02
  • admin

Trên thiên đàng có đeo khẩu trang không?

 

Nam và Bắc là hai người bạn rất thân. Nam không đeo khẩu trang và chết vì nhiễm bệnh Covid. Trong lúc tiễn đưa người bạn thân, Bắc thì thầm nhắn nhủ với Nam rằng: 
- Mày nhớ hiện về cho tao biết trên thiên đàng có đeo khẩu trang không nhé.

Ngày hôm sau, Nam hiện về đeo khẩu trang và đứng cách xa 1 mét nói với Bắc: 
- Tao về báo tin quan trọng cho mày đây. Trên thiên đàng ai cũng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1 mét. Trước khi vào thiên đàng mỗi người được phát miễn phí một hộp khẩu trang. Nhưng còn một tin quan trọng hơn tao muốn cho mày biết.

Bắc giật mình hỏi:

- Tin gì mà quan trọng thế? Tin vui hay buồn?

Nam trả lời:
- Tin buồn. Hôm qua khi lãnh khẩu trang ở cửa thiên đàng, tao nhìn vào danh sách lãnh khẩu trang ngày mai, tao thấy tên mày trong đó.

Bắc kêu to một tiếng não nề:
- Giêsu Ma !!!...


Mimosa phụ trách