Cám ơn bạn đã chia sẽ nội dung ĐGH Phanxicô tại Medellín: “Giáo Hội không phải là những mối hàng, cánh cửa Giáo hội mở ra cho tất cả mọi người” trên Mạng lưới cầu nguyện - thanhlinh.net.
Enter the email address of the recipient.