Cám ơn bạn đã chia sẽ nội dung 3 Phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 4B Thường Niên trên Mạng lưới cầu nguyện - thanhlinh.net.
Enter the email address of the recipient.