Cám ơn bạn đã chia sẽ nội dung Thiên Chúa không sở hữu đường lối của trần thế trên Mạng lưới cầu nguyện - thanhlinh.net.
Enter the email address of the recipient.