Mẹo vặt chừa tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

  • T2, 11/09/2017 - 12:07
  • admin

Bé lần nào đi xưng tội cũng xưng tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Vào tòa giải tội vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu, cha xứ nổi nóng quát to:
- Lại phạm tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ phải không?
 
Bé bình tĩnh đáp:
- Thưa cha, con không còn phạm tội ấy nữa!
 
Cha xứ bực mình:
- Nói dối với cha là nói dối với Chúa đó biết không? Phép lạ hay sao mà chừa được?
 
Bé mỉm cười:
- Thưa không phải phép lạ mà là mẹo vặt. Mỗi lần thay vì kêu Giêsu! thì con kêu lên: Mô Phật!
 
Cha xứ giật mình la to: Giêsu !!!....

Mimosa phụ trách