Ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi 1?

  • CN, 10/06/2018 - 05:51
  • admin

 

Lich PV 2018

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nhật Thường niên thứ X, Thánh Macco tường thuật một chuyến về thăm nhà của Chúa Giêsu. Rất nhiều người nghe tin kéo đến, tựu trung có ba hạng người. Thứ nhất,những người nghe tiếng Chúa và tin vào Người là đông đảo hơn cả. Họ đến nghe Chúa giảng dạy, xin Người chữa lành bệnh tật, trừ quỉ, cứu chữa về phần thân xác và tâm linh khiến Đức Giêsu và các môn đệ làm việc luôn chân luôn tay không còn có thời giờ để ăn uống . Hạng người thứ hai cũng đến, đau đớn thay lại là những người thân quen, thậm chí là thân nhân của Chúa, họ không phải vì tin vào Người mà trái lại coi Người như một kẽ bị bệnh tâm thần đến nỗi phải kêu lên “ Ông ấy bị mất trí rồi “. Thánh Macco không ghi lại chi tiết nhưng hẳn hàm ý nói với đám đông là đừng nghe theo Ông Giêsu. Còn hạng người thứ ba là các kinh sư, những bậc thức giả trong Đạo Do Thái, theo Chúa từ Giêrusalem xuống, họ muốn xem Người làm những gì để tìm cách loại trừ , thậm chí bắt Người. Họ dèm pha, vu cáo, nói xấu , bài bác giáo lý của Chúa, cho rằng :”Ông ấy bị quỉ vương Bê-en-dê-bun ám “ và rằng:  “ Ông ấy dựa thế quỉ vương mà trừ quỉ “.

            Chúa Giêsu đã gọi những nguời kinh sư đến đối thoại với họ và dùng dụ ngôn để cho họ hiểu rằng Người chính là Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ con người. Đức Kitô phản bác luận điệu của những Kinh sư khi họ cho rằng : “Ông ấy bị quỉ ám “.  Người nói:” Satan làm sao trừ Satan được ?. . . “Satan mà chống Satan , Satan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại “.  Và để thắng được sức mạnh của Satan thì phải cần đến một sức mạnh lớn hơn thể hiện. Khi Người trừ quỉ chính là Người bảy tỏ quyền năng của Thiên Chúa trên sự dữ và tội lỗi.

Lời Chúa nói với đám đông những người tin nghe theo Người :”Ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” khi trả lời cho những

Ngày hôm nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua internet, các trang mạng xã hội, nhiều người cũng tìm đến nghe về Chúa, nói về Chúa. Nhưng rõ ràng không phải tất cả là tin theo Chúa và lắng nghe, làm theo Lời Người. Nhiều người mệnh danh rao giảng về Chúa nhưng lại là các kinh sư của thời đại, tìm cách xuyên tạc Lời Chúa. Nhiều người mang danh là con Chúa, là “ NGƯỜI NHÀ “ của Chúa nhưng lại coi Chúa như một thần dữ, một Satan mới, loan truyền giáo lý của Chúa một cách lệch lạc, đi ngược lại với giới răn yêu thương mà chính Chúa và các môn đệ người rao giảng. Họ tự nhận mình là những người thân nhân của Chúa nhưng lại phản bác Người, tạo ra các loại giáo phái, thông điệp, sứ điệp mạo nhận là được Chúa truyền, Chúa mạc khải. . . hầu lôi kéo con người rời xa tình yêu thương của Thiên Chúa.

 

Lời Chúa nói với đám đông những người tin nghe theo Người :”Ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” khi trả lời cho những người ngồi quanh Chúa, đó là những:  “ Ai thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, người ấy mới là anh chị em tôi, mới là mẹ tôi”.    Con đang tự hỏi mình đang thuộc hạng người nào trong ba hạng người theo Chúa ngày xưa ?

Xin cho con biết khi muốn là người thân “thứ thiệt” của Chúa, con phải biết  ” thực hiện ý muốn của Thiên Chúa” vậy. AMEN

Fx Đỗ Công Minh.