• Thumbnail

  Lịch phụng vụ Công Giáo 2017

  • CN, 10/09/2017 - 22:47
  • Admin

  Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm.

 • Thumbnail

  Lịch phụng vụ Công Giáo 2017

  • CN, 10/09/2017 - 22:47
  • Admin

  Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm.

 • Thumbnail

  Lịch phụng vụ Công Giáo 2017

  • CN, 10/09/2017 - 22:47
  • Admin

  Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm.

 • Thumbnail

  Lịch phụng vụ Công Giáo 2017

  • CN, 10/09/2017 - 22:47
  • Admin

  Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm.