• Thumbnail

  Bệnh hiểm

  Quan lớn mắc phải thứ bệnh rất lạ: miệng- bụng ngày càng phình to ra trong khi đôi tay có chiều hướng ngược lại- càng lúc càng teo ngắn hơn. Quan lớn đã đi nhiều bác sĩ có tiếng trong nước, các bác sĩ khẳng định: không có bệnh gì, lục phủ ngũ tạng đều tốt, rất tốt.
   

 • Thumbnail

  Bệnh hiểm

  Quan lớn mắc phải thứ bệnh rất lạ: miệng- bụng ngày càng phình to ra trong khi đôi tay có chiều hướng ngược lại- càng lúc càng teo ngắn hơn. Quan lớn đã đi nhiều bác sĩ có tiếng trong nước, các bác sĩ khẳng định: không có bệnh gì, lục phủ ngũ tạng đều tốt, rất tốt.
   

 • Thumbnail

  Bệnh hiểm

  Quan lớn mắc phải thứ bệnh rất lạ: miệng- bụng ngày càng phình to ra trong khi đôi tay có chiều hướng ngược lại- càng lúc càng teo ngắn hơn. Quan lớn đã đi nhiều bác sĩ có tiếng trong nước, các bác sĩ khẳng định: không có bệnh gì, lục phủ ngũ tạng đều tốt, rất tốt.
   

 • Thumbnail

  Cám ơn đại thành công

  1.Sau khi tung ma thuyết duy vật biện chứng, xem khoa học như thần thánh, giải quyết được tất cả nan đề cuộc sống, coi thiên đàng- hỏa ngục như chuyện mê tín di đoan của lũ tôn giáo thuốc phiệt mị dân mà đích nhắm thành trì Rom… Vương phủ Satan những tưởng nắm chắc phần chiến thắng khải hoàn

 • Thumbnail

  Cám ơn đại thành công

  1.Sau khi tung ma thuyết duy vật biện chứng, xem khoa học như thần thánh, giải quyết được tất cả nan đề cuộc sống, coi thiên đàng- hỏa ngục như chuyện mê tín di đoan của lũ tôn giáo thuốc phiệt mị dân mà đích nhắm thành trì Rom… Vương phủ Satan những tưởng nắm chắc phần chiến thắng khải hoàn

 • Thumbnail

  Cám ơn đại thành công

  1.Sau khi tung ma thuyết duy vật biện chứng, xem khoa học như thần thánh, giải quyết được tất cả nan đề cuộc sống, coi thiên đàng- hỏa ngục như chuyện mê tín di đoan của lũ tôn giáo thuốc phiệt mị dân mà đích nhắm thành trì Rom… Vương phủ Satan những tưởng nắm chắc phần chiến thắng khải hoàn